MIX GRAFISKA

Kvalitet- och miljöpolicy

 

Vår kvalitetspolicy

 • Vi producerar tjänster och produkter efter förväntningar och kundens krav.kvalitetspolicy tryckeri
 • Vi verkar för att överenskommet material lämnas och ger en så felfri och effektiv produktion som det bara är möjligt.
 • Vi arbetar med kompetensutveckling, är lyhörda för förändringar som kan
  påverka arbetsflödet och ger en ökad arbetstillfredsställelse.
 • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar av kvalitetssystemet för att skapa
  ett säkert och effektivt arbetsflöde.

 

Vår miljöpolicy

 • Miljötänkande ska genomsyra hela vår verksamhet.
 • Våra medarbetare har ansvar och befogenhet för att ständigt minska vår
  miljöpåverkan och förebygga föroreningar.
 • Vi följer den lagstiftning och de myndighetskrav som berör vår verksamhet.
 • Vi kommunicerar vår miljöpolicy till såväl medarbetare som till kunder och
  leverantörer. På så vis ska vi förbättra oss genom miljömedvetenhet i vårt
  val av samarbetsparter, både vid försäljning och inköp.